A tréning célja:

  1. Az imádság, mint a lelki élet gyakorlópályája és tükre
12 találkozóból álló sorozat az imádságban való növekedésről, annak bibliai alapjairól, és az egyház történetéből vett példákról - bárkinek, aki imádkozik (a sorozat alapja: Kovács Endre: „Ti azért így imádkozzatok” című könyve, Harmat, 2015.)
  1. A lelkipásztori szolgálat lelki forrásai
4 részes sorozat a személyes élet, a pásztorlás, az igehirdetés, és a pihenés spiritualitásáról - lelkipásztoroknak vagy szolgálatban legalább ötéves gyakorlattal rendelkezőknek.  
  1. A hitélet megélésének történelmi formái
Áttekintés a lelkiség középkori történelméről, melynek célja, hogy a mai lelki élethez segítő források és tanulságok megismerése. A témák között szerepel a sivatagi atyák mozgalma, a keresztény miszticizmus néhány képviselője, és a reformátorok lelkisége. A sorozat azoknak hasznos, akik egy alapvető egyháztörténelmi, bibliai és teológia jártassággal már rendelkeznek. (A 12 estés sorozat hanganyaga a SDG honlapról lehallgatható „Lelkiségi esték” fül alatt.)
  1. A keresztény szolgáló spiritualitása I. „Felfedezőúton”

Célcsoport:

Kiknek ajánljuk? – Gyülekezetekben szolgáló lelkészeknek, presbitereknek, vagy missziós szervezetekben szolgáló vezetőknek.

Tréning bemutatása:

Isten úgy teszi hitelessé és hasznossá az életünket, hogy bensőséges kapcsolatba von minket magával. Másoknak adni abból tudunk, amit Isten a mi életünkben tesz. Ebben a képzésben (melyet az Imago Christi nemzetközi csapata dolgozott ki) azt vesszük szemügyre, hogy eddigi személyes tapasztalataink miként járulnak hozzá a lelki növekedés egészéhez. Foglalkozunk a lelki növekedés bibliai alapjaival, annak átfogó térképével, lelki életünk fonalának felrajzolásával, a tovább lépés gátjaival és útjaival. Mindezt annak érdekében, hogy jobban együttműködhessünk Istennel. A képzés interaktív szeminárium, melyet a Barnabás Csoport és a Lelkiségi Műhely tagjai együtt vezetnek tanítás, személyes gyakorlatok és csoportmunka formájában.

A tréning módszertana:

A tréning komplex, gyakorlat és tapasztalatorientált tanítási/tanulási forma. A résztvevők saját élmények útján szerzik meg az ismereteiket, saját viszonyulásuknak tudatosításával, és a többiekkel folytatott interakciók során dolgozzák fel, és a gyakorlás során rögzítik azokat. A tréningben elméleti ismeretek, és interaktív, kooperatív tanulási formák szerepelnek (kiscsoportos feladatmegoldás, szerepjáték, szituációs gyakorlat, szimulációs játék, stb.).

max 20 fő

3 nap

Érdekelné
egy képzésünk?