A tréning célja:

A coaching szemléletű vezetés alkalmazásának és előnyeinek a bemutatása. A tréning célja, hogy speciális szemléletet és eszközt nyújtson olyan keresztény vezetőknek, akikhez gyakran fordulnak mások segítségért, bátorításért, eligazításért. Olyan vezetőknek, akik látják a lehetőségeket az emberekben, és készek befektetni időt, energiát mások fejlesztésébe.

Célcsoport:

Kiknek ajánljuk? Lelkipásztoroknak, gyülekezeti elöljáróknak, csoportvezetőknek, szolgálatvezetőknek és a társadalom valamennyi szegmensében dolgozó keresztény vezetőknek, akiknek fontos, hogy napról – napra jobb vezetőkké váljanak.

Tréning bemutatása:

Mi a coaching és mi a mentoring? Mennyiben hasonlítanak és mennyiben különböznek egymástól? Kinek lehet erre szüksége? Keresztény coaching és mentoring mitől más, mint a nem keresztény? A coaching és mentoring filozófiája és a szükséges készségek. Ítélkezés-mentes meghallás. Értékelés-mentes visszajelzés. A kérdezés ereje és technikája. Az elfogadó, empatikus jelenlét. Hogyan tudunk segíteni valakinek úgy, hogy közben az életéért és döntéseiért folyamatosan nála maradjon a felelősség? Napjainkban mérhetetlenül nagy szükség van arra, hogy az emberek eligazodjanak saját életükben, hogy felelős életet éljenek. Nagyon nagy szükség van érett, felelős keresztényekre. Ebben tud segíteni a coaching és a mentoring.

A tréning módszertana:

A coaching tréninget is az általános tréning gyakorlatnak megfelelően komplex, gyakorlat és tapasztalatorientált tanítási/tanulási formaként vezetjük. A résztvevők saját élmények útján szerzik meg az ismereteiket, saját viszonyulásuknak tudatosításával, és a többiekkel folytatott interakciók során dolgozzák fel, és a gyakorlás során rögzítik azokat. A tréning során megfelelő arányban vannak jelen az elméleti ismeretek, és az interaktív, kooperatív tanulási formák.

8–12 fő

3x6 óra

Érdekelné
egy képzésünk?