A tréning célja:

Foglalkozunk a lelki növekedés bibliai alapjaival, annak átfogó térképével, lelki életünk fonalának felrajzolásával, a tovább lépés gátjaival és útjaival. Mindezt annak érdekében, hogy jobban együttműködhessünk Istennel.

Célcsoport:

Kiknek ajánljuk? – Gyülekezetekben szolgáló lelkészeknek, presbitereknek, vagy missziós szervezetekben szolgáló vezetőknek.  

Tréning bemutatása:

Isten úgy teszi hitelessé és hasznossá az életünket, hogy bensőséges kapcsolatba von minket magával. Másoknak adni abból tudunk, amit Isten a mi életünkben tesz. Ebben a képzésben (melyet az Imago Christi nemzetközi csapata dolgozott ki) azt vesszük szemügyre, hogy eddigi személyes tapasztalataink miként járulnak hozzá a lelki növekedés egészéhez.  A képzés interaktív szeminárium, melyet a Barnabás Csoport és a Lelkiségi Műhely tagjai együtt vezetnek tanítás, személyes gyakorlatok és csoportmunka formájában.

A tréning módszertana:

A tréning komplex, gyakorlat és tapasztalatorientált tanítási/tanulási forma. A résztvevők saját élmények útján szerzik meg az ismereteiket, saját viszonyulásuknak tudatosításával, és a többiekkel folytatott interakciók során dolgozzák fel, és a gyakorlás során rögzítik azokat. A tréningben elméleti ismeretek, és interaktív, kooperatív tanulási formák szerepelnek (kiscsoportos feladatmegoldás, szerepjáték, szituációs gyakorlat, szimulációs játék, stb.).

max 20fő

3 nap

Érdekelné
egy képzésünk?