A tréning célja:

A tréning célja elősegíteni a „Ráhangolódást”. Mivel a keresztény élet feladata összefoglalható abban, hogy életünket, mint egy hangolóhoz a Lélek által Jézushoz igazítsuk.

Célcsoport:

Kiknek ajánljuk? – Gyülekezetekben szolgáló lelkészeknek, presbitereknek, vagy missziós szervezetekben szolgáló vezetőknek.

Tréning bemutatása:

A tréning célja elősegíteni a „Ráhangolódást”. Mivel a keresztény élet feladata összefoglalható abban, hogy életünket, mint egy hangolóhoz a Lélek által Jézushoz igazítsuk. Ehhez a ráhangolódáshoz szeretnénk támpontokat adni, illetve abban segíteni, hogy a résztvevők a hangolódáshoz illő gyakorlatokban (lelki olvasás, önfeltárás, szemlélődés, közösség) jártasabbakká váljanak. Elsősorban olyan keresztény szolgálóknak ajánljuk, akik lelki életük elevensége dolgában szeretnének előrébb jutni, és ennek személyes árát is készek megfizetni - és ezt követően szeretnének másoknak segíteni.

A tréning módszertana:

A tréning komplex, gyakorlat és tapasztalatorientált tanítási/tanulási forma. A résztvevők saját élmények útján szerzik meg az ismereteiket, saját viszonyulásuknak tudatosításával, és a többiekkel folytatott interakciók során dolgozzák fel, és a gyakorlás során rögzítik azokat. A tréning során megfelelő arányban vannak jelen az elméleti ismeretek, és az interaktív, kooperatív tanulási formák (pl.: kiscsoportos feladatmegoldás, szerepjáték, szituációs gyakorlat, szimulációs játék, stb.).

max 30 fő

2,5 nap

Érdekelné
egy képzésünk?