Tréning

A Céltudatos gyülekezet (gyakorlatok a céltudatossághoz) NEM EGY TANFOLYAM, ahol megtanítják, hogy elméletileg mit is kell tenniük a vezetőknek.  Ehelyett az a célunk, hogy facilitáljunk egy olyan munkát, amelynek során a vezetők maguk kapják meg Istentől a legfontosabb kérdéseikre a választ az általuk vezetett gyülekezettel kapcsolatban.

A tréning célja, hogy speciális szemléletet és eszközt nyújtson olyan keresztény vezetőknek, akikhez gyakran fordulnak mások segítségért, bátorításért, eligazításért.

A Mentor képzés tréning célja, hogy speciális szemléletet és eszközt adjon azok számára, akik szeretnek és örömmel fektetnek időt, energiát mások fejlesztésébe.

A gyülekezet Krisztus teste. Krisztusban hívő és Őt szerető emberekből (egyén) és családjaikból épül. A hívők azonban, amikor Isten gyermeki lettek, egymásnak testvéreivé is váltak. Az egészséges gyülekezeti élet szempontjából a hívők megélt közössége létfontosságú.  

Az asszertív tréning hozzásegít egészséges önbizalomhoz, melynek során megfelelően érthető és alkalmazható a non verbális kommunikáció elemei (testbeszéd, stb.), segít kifejezni a pozitív és negatív érzéseiket egyaránt, valamint elmondani az esetleges ellenvéleményeket.

Az egyes anyagok személyes áttanulmányozása és közös megbeszélése során a vezetők átélhetik, hogy formálódik az életük Isten terve szerint.

Beszélgetés sorozaton alapuló evangélizáció. A beszélgetés alkalmas arra, hogy létrehozzon olyan baráti közösséget a résztvevők között, amiben találkozni lehet Krisztussal.

12 találkozóból álló sorozat az imádságban való növekedésről, annak bibliai alapjairól, és az egyház történetéből vett példákról - bárkinek, aki imádkozik (a sorozat alapja: Kovács Endre: „Ti azért így imádkozzatok” című könyve, Harmat, 2015.)

Isten úgy teszi hitelessé és hasznossá az életünket, hogy bensőséges kapcsolatba von minket magával. Másoknak adni abból tudunk, amit Isten a mi életünkben tesz. Ebben a képzésben (melyet az Imago Christi nemzetközi csapata dolgozott ki) azt vesszük szemügyre, hogy eddigi személyes tapasztalataink miként járulnak hozzá a lelki növekedés egészéhez.

Érdekelné
egy képzésünk?