EGYHÁZAK – FELEKEZETEK

Felekezeti vezetőket inspirálunk és bátorítunk arra, hogy Istentől kapott látásuk szerint szeretettel, bátran és hatékonyan vezessék közösségeiket, és támogassák a rájuk bízott lelkipásztorokat és gyülekezetei vezetőket.

Lelkipásztorok az első néhány év szolgálata után fogalmazzák meg azt a problémájukat, hogy bár alapos teológiai képzést kaptak, gyakorlatot szereztek az igehirdetés és lelkigondozás terén, szinte semmit nem tanultak arról, hogy hogyan kell embereket vezetni, motiválni, képezni. Szükségét érzik annak, hogy biblikus vezetési elveket sajátítsanak el, és vezetői készségeiket, képességeiket fejlesszék, személyes lelki formálódásukban mélyebbre jussanak. Szeretnék tudni, hogy hogyan lehet megérteni és megfogalmazni azt a látást, ami világossá teszi, hogy mi  Isten célja gyülekezetükkel. Szeretnék tudni, hogy miként lehet a látásból kiindulva megfogalmazni a gyülekezet stratégiáját, ami kijelöli a célokat, és a hosszútávú feladatokat.

A Barnabás Csoport felekezeti vezetőkkel kíván együttműködni, hogy egyházuk lelkészei és gyülekezeti vezetői a teológiai oktatás után (vagy mellett), megkapják azt a képzést is, ami vezetői munkájukban segíti őket: képzésekkel, tréningekkel, személyes fejlesztőkapcsolatokkal (mentorálás, coaching).

NÉV: Papp János

Power Pointra letölthető videó | Quicktime

NÉV: Papp János

Power Pointra letölthető videóQuicktime