A tréning célja:

Az asszertív tréning hozzásegít egészséges önbizalomhoz, melynek során megfelelően érthető és alkalmazható a non verbális kommunikáció elemei (testbeszéd, stb.), segít kifejezni a pozitív és negatív érzéseiket egyaránt, valamint elmondani az esetleges ellenvéleményeket.

Célcsoport:

Kiknek ajánljuk? – Gyülekezetekben szolgáló lelkészeknek, presbitereknek, vagy missziós szervezetekben szolgáló vezetőknek.

Tréning bemutatása:

Hogyan képviseljük önmagunkat hitelesen? Hogyan álljunk ki azon értékekért, dolgokért, amik szerintünk vagy számunkra fontosak? Miért ne féljünk a konfliktusoktól? Hogyan mondjuk el a véleményünket anélkül, hogy bántanánk másokat? Hogyan mondjunk „nem”-et? Hogyan halljuk meg és fogadjuk be, ha a másiknak baja van velünk? Miként válhatnak konfliktusaink az önismeretünk és önbecsülésünk forrásaivá? Mi a gond az agresszivitással? Mi a gond a passzív, alkalmazkodó magatartással? Hogyan lehet az életünkben a nehéz helyzeteket nyertes-nyertes helyzetté formálni? Társas kapcsolatok nem léteznek konfliktusok nélkül, a jó kapcsolatok egyik titka a jó konfliktuskezelés. Keresztényként ebben élen kellene járnunk. Mindehhez hozzájárul ez a tréning.

A tréning módszertana:

A tréning komplex, gyakorlat és tapasztalatorientált tanítási/tanulási forma. A résztvevők saját élmények útján szerzik meg az ismereteiket, saját viszonyulásuknak tudatosításával, és a többiekkel folytatott interakciók során dolgozzák fel, és a gyakorlás során rögzítik azokat. A tréning során megfelelő arányban vannak jelen az elméleti ismeretek, és az interaktív, kooperatív tanulási formák (pl.: szerepjáték, szituációs gyakorlat, szimulációs játék, stb.).

10- 12 fő

2x8 óra

Érdekelné
egy képzésünk?